İzlenme: 555,551

Hakkımızda

ÖNSÖZ

Elinizdeki kitap, akademisyenlerce hazırlanmış test tekniğinde ilk ve tek video çözümlü organik kimya kitabıdır. Üniversitelerin kimya bölümlerinde organik kimya anabilim dallarında okutulan seviyede hazırlanmıştır. Üniversitelerin fen fakültelerinde organik kimya üç dönemde tamamlanan ana derslerdendir. Mühendislik ve eğitim fakültelerin de ise genelde iki dönem işlenmektedir.  Bu kitap; üç dönemi de kapsayan konularda, kimya alan sınavında çıkacak konuları dikkate alarak hazırlanmıştır. Kimya öğretmenlerinin alan sınavında MEB lise müfredatı yerine YÖK müfredatı dikkate alındığı için alan sınavlarına giren kimya öğretmen adaylarının akademik içerikte ama sınava yönelik organik kimya kitap eksikliğini gidermek amacıyla hazırlanmıştır. Kitabın birinci önceliği bu olmakla birlikte, mevcut liselerde organik kimya dersini veren kimya öğretmenleri için de kaynak kitap niteliğindedir. Üniversitede halen organik kimya dersini alan öğrenciler için mekanizma ve klasik sınav daha önemli olsa da, soru çözüm tarzı, soruları analiz etme ve sorulara yaklaşım tarzını görme adına üniversite öğrencilerine de faydalı olacağını düşünüyoruz.  Kitaptaki 602 sorunun tamamı Doç. Dr. Zafer Odabaş tarafından çözülmüştür. Çözüm videolarını, basit ve hızlı bir şekilde, sadece elinizdeki kitaba özel hazırlanmış internet sitemizde (www.sorunakademi.com) bulabilirsiniz. Videoları internet sitemizden sisteme giriş tarihinden itibaren 400 gün süreyle hiçbir kısıtlama olmadan, istediğiniz zaman diliminde, istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Yazılım uzmanımız A. Burak Odabaş, web sitemizi mobil cihazlarınızdan da rahatlıkla izleyebileceğiniz ve bilgisayarlarda uzun süreli çalışabileceğiniz şekilde tasarlamıştır. İnternet sitemizle ilgili muhtemel sorunlarınız için [email protected] e-mail hesabından yardım alabilirsiniz. Kitap içeriği ile ilgili bilgileri içindekiler bölümünden ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

Yazarlarımız, Doç.Dr.Zafer Odabaş ve Yrd.Doç.Dr.Selçuk Altun doktoralarını organik kimya alanında yapmış ve halen Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde Organik Kimya Anabilim Dalında  ilgili dersleri veren hocalarımızdır. Yrd. Doç. Dr. Arif Çömek hocamız ise lisansını Marmara Üniversitesi Kimya Eğitiminde tamamladıktan sonra doktorasını “Teknoloji Destekli Fen Eğitimi” üzerinde yapmıştır. Elinizdeki kitap bilimsel içeriği kadar teknoloji destekli çözüm teknikleri ile ön plana çıkan, alanında uzman bir ekibin uzun soluklu bir çalışmasıdır. Bu süreçte, 50 yıllık bir geleneği olan Boğaziçi yayınları adına Sayın Gazi Altun’a ve Handegül Turunç’a, bizi sabırla destekleyen ailelerimize ve testleri tekrar tekrar çözüp hatalarını bildiren meslektaşlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.  Tüm öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza fayda getirmesi dileğiyle….

14.06.2016

Yazarlar ve yazılım uzmanımız adına

Dr.Selçuk AltunBOĞAZİÇİ YAYINLARI NO: 379


ORGANİK KİMYA
VİDEO ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

Doç. Dr. Zafer ODABAŞ
Yrd. Doç Dr. Selçuk ALTUN
Yrd. Doç. Dr. Arif ÇÖMEK

www.sorunakademi.com

ISBN: 978-975-451-346-2
Haziran 2016 / İSTANBULBoğaziçi Yayınları A.Ş.

Alemdar Mah. Çatalçeşme Sok. Meriçli Ap.
No:44 Kat:2 Cağaloğlu - Fatih / İSTANBUL
Tel: 0212 520 70 76 Faks: 0212 526 09 77
www.bogaziciyayinlari.com.tr


Baskı, Cilt
Seçil Ofset
0212 629 06 15

 İçindekiler

                                                                                                                                   Sayfa No    

 1.   Giriş  (Şematik Özetler)………...……………………………………………...IX

 

 • Ünite Testleri  (1A, 1B, 1C)…………………………………………………….1

 

Konu-Kavram Kapsamı

 

 • Orbitallerle elektron dağılımları
 • Oktet kuralı ve okteti aşan atomlar (S,P)
 • Küresel simetri (Orbital kararlılığı)
 • Valens (Değerlik ) elektron sayısı (VES)
 • VES ten değerlik bulma
 • Lewis yapısından kovalent bağ sayısı tahmini
 • Moleküllerin Lewis yapılarının gösterilmesi
 • Formal yük
 • Bağ kırılması ve organik reaktif ara ürünler
 • Homolitik bölünme (Homoliz): Organik radikaller
 • Heterolitik bölünme (Heteroliz):  Karbokatyonlar ve karboanyonlar
 • Reaktif ara ürünlerin kararlılık sıralaması
 • Bağ oluşumu

 

 1. Hibritleşme (sp, sp2, sp3)
 2. Elektron grubu geometrisi
 3. Molekül geometrisi
 4. Bağ açıları
 5. Organik bileşiklerde hibritleşme çeşidi tahmini
 6. Rezonans

 

 • Ünite Testleri (2A, 2B, 2C)………………………………..………………….11

 

Konu-Kavram Kapsamı

 

 • Asit-baz tanımları, nükleofillik kavramları.
 • Asitlik bazlık karşılaştırılması

 

 1. İndüktif etki
 2. Rezonans etki
 3. Periyotlarda asitlik bazlık sıralaması
 4. Gruplarda asitlik bazlık sıralaması
 5. Nükleofilik yer değiştirme ve eliminasyon reaksiyonlarında kolay ayrılan gruplar

 

 • Kimyasal bağlar
 • Molekül içi
 • İyonik bağ
 • Kovalent bağ
 • Moleküller arası
 • Hidrojen bağı
 • Van Der Waals dipol-dipol etkileşimi
 • Van Der Waals Dispersiyon (London) etkileşimi
 • Van Der Waals iyon dipol etkileşimi
 • Moleküller arası bağların fiziksel özelliklere etkisi (KN, EN, Çözünürlük, Yoğunluk)
 • Bağ enerjileri ve kuvvetleri
 • Tekli bağlar (Sigma bağı)
 • Çoklu bağlar  (ikili, üçlü bağlar ve Pi bağları)
 • Ünite Testleri (3A, 3B, 3C)…………………………………………………….22

 

İsimlendirme

 

 • Alkanlar ve alkil gruplarının sınıflandırılması
 • Primer, sekonder, tersiyer, izo, neo kavramları
 • IUPAC isimlendirme kuralları
 • Tek ve çift halkalı bileşiklerin adlandırılması
 • Organik moleküllerin (açık, yarı açık (sıkıştırılmış), kapalı, iskelet (bağ çizgi formülü ve 3-D ) gösterimi
 • Organik bileşiklerin sınıflandırılması ve fonksiyonel gruplar
 • Ünite Test Kapsamı (4A, 4B, 4C)……………………………………………31

 

Stereokimya-İzomeri

 

 • Yapı izomeri

 

 1. Fonksiyonel grup izomerisi (alkol, eter, vb.)
 2. Pozisyon izomerisi (1-propanol, 2-propanol, vb.)
 3. İskelet izomerisi ( izo, sec, tert, neo)

 

 • Stereo izomeri

 

 1. Stereomerkezlerin belirlenmesi R ve S adlandırma
 2. Enantiomerler  (kiral moleküller)
 3. Diastereomerler  (Geometrik izomerler)
 4. Fischer izdüşüm formülleri

 

 • Kiral merkez, asimetrik atom, akirallik, mezo bileşik, optikçe aktiflik, simetri ekseni, enantiomerler, enantiyo fazlalık, rasemik karışım kavramları
 • Ünite Test Kapsamı (5A, 5B, 5C, 5D)……………………………..………42

 

Hidrokarbonlar

 1. Alkanlar
 2. Newman izdüşüm formülleri, Sandalye formları, Halkalı yapılar
 3. Karbokatyon, karboanyon, radikal kararlılıkları
 4. Alken kararlılıkları
 5. Bağıl reaktivite, bağ uzunlukları, kolay ayrılan gruplar
 6. Markovnikov, Anti-Markovnikov, Hoffman Ürünü, Zaitsev Ürünü, E,Z, Cis, Trans izomer Kavramları

 

 • Ünite Test Kapsamı (6A, 6B, 6C, 6D)…………………..………………..55

 

Reaksiyon Çeşitleri

 1. Nükleofilik Reaksiyonlar
 2. Elektrofilik Reaksiyonlar
 3. Katılma Reaksiyonları
 4. Yer Değiştirme Reaksiyonları
 5. SN1, SN2,E1, E2 Reaksiyonları ve şartları, ana ürün tahminleri.
 6. Stereospesifik, Streoseçimli reaksiyonlar

 

 • Ünite Test Kapsamı (7A, 7B, 7C, 7D)……………………………………..67

 

Aromatiklik ve Aromatik Bileşikler

 1. Aromatiklik şartları, aromatik, anti-aromatik ve non-aromatik (aromatik olmayan) bileşikler  
 2. Elektrofilik aromatik reaksiyonlar ve çeşitleri
 3. Friedel-Crafts alkillemesi-açillemesi
 4. Rezonans formları, orto, meta, para yönlendirmeleri
 5. Nükleofilik aromatik reaksiyonlar
 6. Benzen halkası üzerindeki yan reaksiyonlar

 

 • Ünite Test Kapsamı (8A, 8B, 8C, 8D)…………………….……………..82

 

Alkoller ve Eterler

 1. Primer, sekonder, tersiyer alkollerin eldesi ve reaksiyonları
 2. Alkollerin yükseltgenmesi ve şartları
 3. Hidrür-alkil göçü,  karbokatyon kararlılıkları, dehidratasyon
 4. Oksi-merkürasyon,  Hidroborasyon-oksidasyon, asit katalizli hidrasyon
 5. Hidrojen bağı, çözücü etkisi, kükürt eşdeğerleri, eter kırılması ve ürünleri

 

 • Ünite Test Kapsamı (9A, 9B, 9C, 9D)……………………………………95

 

Aldehitler ve Ketonlar

 1. Uygun reaktif seçimi, alfa proton kavramı ve reaksiyonları
 2. Aldol, Cannizaro, Haloform, Wittig, Wolf-Kishner reaksiyonları
 3. Hidrojen etiketleme, yükseltgenme ve indirgenme şartları

 

 • Ünite Test Kapsamı (10A, 10B, 10C)……………………………………107

 

Organik Asit ve Türevleri

 1. İsimlendirme, mono ve diasitler, organik asitlerin eldesi ve raksiyonları
 2. Esterler, amitler, laktonlar, laktamlar,
 3. Amit dereceleri, İndirgeme reaktifleri vb.
 4. Organik asit türevleri üzerine Aldol kondenzasyonu, Açilleme, Grignard reaktifleri ile reaksiyonları

 

 • Ünite Test Kapsamı  (11)……………………………………………………117

 

Aminler

 1. İmin, enamin, primer, sekonder, tersiyer aminler
 2. Alifatik ve aromatik aminler
 3. Bağıl reaktiviteleri, aminlerin eldesi ve reaksiyonları

 

 • Ünite Test Kapsamı (12A, 12B)……………………………………………120

 

Spektroskopi

 1. 1H-NMR spektroskopisi, C-1H-NMR spektroskopisi
 2. IR spektroskopisi

 

 • Ünite Test Kapsamı (12A, 12B)……………………………………………123

 

Genel Tekrar Testleri -1

Genel Tekrar Testleri -2

 

 • Cevap Anahtarları………………………………….…………………………..135