İzlenme: 559,023

Örnek Videolar

Spektroskopi Testinden Örnek:

Aminler Testinden Örnek:

Organik Asit ve Türevleri Örnek:

Aldehitler ve Ketonlar Örnek:

Alkoller ve Eterler Örnek:

Aromatik Bileşik Reaksiyonları Örnek:

Nükleofilik,Substitusyon ve Eliminasyon:

Hidrokarbonlar Testinden Örnek:

Organik Kimya Giriş 4 :

Organik Kimya Giriş 3 :


Organik Kimya Giriş 2 :


Organik Kimya Giriş 1 :